FrameDimension

FrameDimension class

Bir görüntünün çerçeve boyutlarını alan özellikler sağlar. Devralınamaz.

public sealed class FrameDimension

yapıcılar

İsimTanım
FrameDimension(Guid)Yeni bir örneğini başlatırFrameDimension belirtilen GUID yapısını kullanan sınıf.

Özellikleri

İsimTanım
static Page { get; }Sayfa boyutunu alır.
static Resolution { get; }Çözünürlük boyutunu alır.
static Time { get; }Zaman boyutunu alır.
Guid { get; }Bunu temsil eden küresel olarak benzersiz bir tanımlayıcı (GUID) alırFrameDimension nesne.

yöntemler

İsimTanım
override Equals(object)Belirtilen nesnenin bir nesne olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.FrameDimension buna eşdeğer FrameDimension nesne.
override GetHashCode()Bunun için bir karma kod döndürürFrameDimension nesne.
override ToString()Bunu dönüştürürFrameDimension insan tarafından okunabilir bir dizeye nesne.

Ayrıca bakınız