CodecName

ImageCodecInfo.CodecName property

Codec bileşeninin adını içeren bir dize alır veya ayarlar.

public string CodecName { get; set; }

Ayrıca bakınız