FilenameExtension

ImageCodecInfo.FilenameExtension property

Codec bileşeninde kullanılan dosya adı uzantılarını içeren dizeleri alır veya ayarlar. Uzantılar noktalı virgülle ayrılır.

public string FilenameExtension { get; set; }

Ayrıca bakınız