FormatDescription

ImageCodecInfo.FormatDescription property

Codec bileşeninin dosya biçimini tanımlayan bir dize alır veya ayarlar.

public string FormatDescription { get; set; }

Ayrıca bakınız