FormatID

ImageCodecInfo.FormatID property

Alır veya ayarlarGuid codec bileşeninin biçimini tanımlayan bir GUID içeren yapı.

public Guid FormatID { get; set; }

Ayrıca bakınız