GetImageDecoders

ImageCodecInfo.GetImageDecoders method

Bir dizi döndürürImageCodecInfo GDI+. içinde yerleşik olarak bulunan görüntü kod çözücüler hakkında bilgi içeren nesneler

public static ImageCodecInfo[] GetImageDecoders()

Geri dönüş değeri

bir diziImageCodecInfo nesneler. Her biriImageCodecInfo dizideki nesne, yerleşik görüntü kod çözücülerinden biri hakkında bilgi içerir.

Ayrıca bakınız