GetImageEncoders

ImageCodecInfo.GetImageEncoders method

Bir dizi döndürürImageCodecInfoGDI+. içinde yerleşik olarak bulunan görüntü kodlayıcılar hakkında bilgi içeren nesneler

public static ImageCodecInfo[] GetImageEncoders()

Geri dönüş değeri

bir diziImageCodecInfo nesneler. Her biriImageCodecInfo dizideki nesne, yerleşik görüntü kodlayıcılardan biri hakkında bilgi içerir.

Ayrıca bakınız