MimeType

ImageCodecInfo.MimeType property

Codec bileşeninin Çok Amaçlı İnternet Posta Uzantıları (MIME) türünü içeren bir dize alır veya ayarlar.

public string MimeType { get; set; }

Ayrıca bakınız