SignatureMasks

ImageCodecInfo.SignatureMasks property

Filtre olarak kullanılabilecek iki boyutlu bir bayt dizisini alır veya ayarlar.

public byte[][] SignatureMasks { get; set; }

Ayrıca bakınız