SignaturePatterns

ImageCodecInfo.SignaturePatterns property

Codec bileşeninin imzasını temsil eden iki boyutlu bir bayt dizisini alır veya ayarlar.

public byte[][] SignaturePatterns { get; set; }

Ayrıca bakınız