Version

ImageCodecInfo.Version property

Codec bileşeninin sürüm numarasını alır veya ayarlar.

public int Version { get; set; }

Ayrıca bakınız