ImageLockMode

ImageLockMode enumeration

Komutun flags parametresine geçirilen bayrakları belirtir.LockBits method. LockBits yöntemi, piksel verilerini okuyabilmeniz veya yazabilmeniz için image öğesinin bir bölümünü kilitler.

public enum ImageLockMode

değerler

İsim Değer Tanım
ReadOnly 1 Görüntünün bir bölümünün okuma için kilitlendiğini belirtir.
WriteOnly 2 Resmin bir bölümünün yazma için kilitlendiğini belirtir.
ReadWrite 3 Resmin bir bölümünün okuma veya yazma için kilitlendiğini belirtir.
UserInputBuffer 4 Piksel verilerini okumak veya yazmak için kullanılan arabelleğin kullanıcı tarafından tahsis edildiğini belirtir. Bu bayrak ayarlanırsa,flags parametresiLockBits yöntemi bir giriş parametresi (ve muhtemelen bir çıkış parametresi olarak) olarak hizmet eder. Bu işaret temizlenirse, o zamanflags parametre yalnızca bir çıktı parametresi olarak hizmet eder.

Ayrıca bakınız