MetafileFrameUnit

MetafileFrameUnit enumeration

Bir meta dosyasını boyutlandırmak ve konumlandırmak için kullanılan dikdörtgenin ölçü birimini belirtir. Bu, dosyanın oluşturulması sırasında belirtilir.Metafile nesne.

public enum MetafileFrameUnit

değerler

İsimDeğerTanım
Pixel2Ölçü birimi 1 pikseldir.
Point3Ölçü birimi 1 yazıcı noktasıdır.
Inch4Ölçü birimi 1 inçtir.
Document5Ölçü birimi 1/300 inç’tir.
Millimeter6Ölçü birimi 1 milimetredir.
GdiCompatible7Ölçü birimi 0,01 milimetredir. GDI. ile uyumluluk için sağlanmıştır

Ayrıca bakınız