MetafileFrameUnit

MetafileFrameUnit enumeration

Bir meta dosyasını boyutlandırmak ve konumlandırmak için kullanılan dikdörtgenin ölçü birimini belirtir. Bu, dosyanın oluşturulması sırasında belirtilir.Metafile nesne.

public enum MetafileFrameUnit

değerler

İsim Değer Tanım
Pixel 2 Ölçü birimi 1 pikseldir.
Point 3 Ölçü birimi 1 yazıcı noktasıdır.
Inch 4 Ölçü birimi 1 inçtir.
Document 5 Ölçü birimi 1/300 inç’tir.
Millimeter 6 Ölçü birimi 1 milimetredir.
GdiCompatible 7 Ölçü birimi 0,01 milimetredir. GDI. ile uyumluluk için sağlanmıştır

Ayrıca bakınız