MetafileType

MetafileType enumeration

Meta dosya türlerini belirtir.

public enum MetafileType

değerler

İsimDeğerTanım
Invalid0GDI+‘da tanınmayan bir meta dosya biçimini belirtir.
Wmf1Bir WMF (Windows Meta Dosyası) dosyasını belirtir. Böyle bir dosya yalnızca GDI kayıtlarını içerir.
WmfPlaceable2Önünde yerleştirilebilir bir meta dosya üstbilgisi olan bir WMF (Windows Meta Dosyası) dosyasını belirtir.
Emf3Bir Gelişmiş Meta Dosyası (EMF) dosyasını belirtir. Böyle bir dosya yalnızca GDI kayıtlarını içerir.
EmfPlusOnly4Bir EMF+ dosyasını belirtir. Böyle bir dosya yalnızca GDI+ kayıtlarını içerir ve GDI+ kullanılarak görüntülenmelidir. Kayıtların GDI kullanılarak görüntülenmesi, öngörülemeyen sonuçlara neden olabilir.
EmfPlusDual5Bir EMF+ İkili dosyasını belirtir. Böyle bir dosya, alternatif GDI kayıtları ile birlikte GDI+ kayıtlarını içerir ve GDI veya GDI+ kullanılarak görüntülenebilir. Kayıtların GDI kullanılarak görüntülenmesi kalitenin bir miktar düşmesine neden olabilir.

Ayrıca bakınız