MetafileType

MetafileType enumeration

Meta dosya türlerini belirtir.

public enum MetafileType

değerler

İsim Değer Tanım
Invalid 0 GDI+‘da tanınmayan bir meta dosya biçimini belirtir.
Wmf 1 Bir WMF (Windows Meta Dosyası) dosyasını belirtir. Böyle bir dosya yalnızca GDI kayıtlarını içerir.
WmfPlaceable 2 Önünde yerleştirilebilir bir meta dosya üstbilgisi olan bir WMF (Windows Meta Dosyası) dosyasını belirtir.
Emf 3 Bir Gelişmiş Meta Dosyası (EMF) dosyasını belirtir. Böyle bir dosya yalnızca GDI kayıtlarını içerir.
EmfPlusOnly 4 Bir EMF+ dosyasını belirtir. Böyle bir dosya yalnızca GDI+ kayıtlarını içerir ve GDI+ kullanılarak görüntülenmelidir. Kayıtların GDI kullanılarak görüntülenmesi, öngörülemeyen sonuçlara neden olabilir.
EmfPlusDual 5 Bir EMF+ İkili dosyasını belirtir. Böyle bir dosya, alternatif GDI kayıtları ile birlikte GDI+ kayıtlarını içerir ve GDI veya GDI+ kullanılarak görüntülenebilir. Kayıtların GDI kullanılarak görüntülenmesi kalitenin bir miktar düşmesine neden olabilir.

Ayrıca bakınız