MetaHeader

MetaHeader class

Windows biçimli (WMF) meta dosyası hakkında bilgi içerir.

public sealed class MetaHeader

yapıcılar

İsimTanım
MetaHeader()Yeni bir örneğini başlatırMetaHeader class

Özellikleri

İsimTanım
HeaderSize { get; set; }Başlık dosyasının bayt cinsinden boyutunu alır veya ayarlar.
MaxRecord { get; set; }İlişkili kayıttaki en büyük kaydın bayt cinsinden boyutunu alır veya ayarlar.Metafile nesne.
NoObjects { get; set; }Dosyada bulunan maksimum nesne sayısını alır veya ayarlar.Metafile aynı anda nesne.
NoParameters { get; set; }Dizindeki maksimum parametre sayısını alır veya ayarlar.Metafile nesne. Kullanılmamış. Her zaman 0. döndürür
Size { get; set; }İlişkili dosyanın bayt cinsinden boyutunu alır veya ayarlar.Metafile nesne.
Type { get; set; }İlişkili dosyanın türünü alır veya ayarlar.Metafile nesne.
Version { get; set; }Başlık biçiminin sürüm numarasını alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız