PixelFormat

PixelFormat enumeration

Görüntüdeki her piksel için renk verilerinin biçimini belirtir.

public enum PixelFormat

değerler

İsimDeğerTanım
Indexed65536Piksel verileri, renk dizinli değerleri içerir; bu, değerlerin, tek tek renk değerlerinin aksine, sistem renk tablosundaki renklerin bir indeksi olduğu anlamına gelir.
Gdi131072Piksel verileri GDI renklerini içerir.
Alpha262144Piksel verileri, önceden çarpılmamış alfa değerleri içeriyor.
PAlpha524288Piksel biçimi, önceden çarpılmış alfa değerleri içerir.
Extended1048576Ayrılmış değer.
Canonical2097152Piksel başına 32 bitlik varsayılan piksel biçimi. Biçim, 24 bit renk derinliğini ve 8 bit alfa kanalını belirtir.
Undefined0Piksel biçimi tanımsız.
DontCare0Piksel biçimi belirtilmemiş.
Format1bppIndexed196865Piksel biçiminin piksel başına 1 bit olduğunu ve dizine alınmış renk kullandığını belirtir. Bu nedenle renk tablosunda iki renk vardır.
Format4bppIndexed197634Biçimin, dizine alınmış piksel başına 4 bit olduğunu belirtir.
Format8bppIndexed198659Biçimin, dizine alınmış piksel başına 8 bit olduğunu belirtir. Bu nedenle renk tablosunda 256 renk vardır.
Format16bppGrayScale1052676Piksel biçimi piksel başına 16 bittir. Renk bilgisi 65536 gri tonunu belirtir.
Format16bppRgb555135173Biçimin piksel başına 16 bit olduğunu belirtir; Kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin her biri için 5 bit kullanılır. Kalan bit kullanılmaz.
Format16bppRgb565135174Biçimin piksel başına 16 bit olduğunu belirtir; Kırmızı bileşen için 5 bit, yeşil bileşen için 6 bit ve mavi bileşen için 5 bit kullanılır.
Format16bppArgb1555397319Piksel biçimi, piksel başına 16 bittir. Renk bilgisi, 5 biti kırmızı, 5 biti yeşil, 5 biti mavi ve 1 biti alfa olmak üzere, 32.768 renk tonunu belirtir.
Format24bppRgb137224Biçimin piksel başına 24 bit olduğunu belirtir; Kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin her biri için 8 bit kullanılır.
Format32bppRgb139273Biçimin piksel başına 32 bit olduğunu belirtir; Kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin her biri için 8 bit kullanılır. Kalan 8 bit kullanılmaz.
Format32bppArgb2498570Biçimin piksel başına 32 bit olduğunu belirtir; alfa, kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin her biri için 8 bit kullanılır.
Format32bppPArgb925707Biçimin piksel başına 32 bit olduğunu belirtir; Alfa, kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin her biri için 8 bit kullanılır. Kırmızı, yeşil ve mavi bileşenler, alfa bileşenine göre önceden çarpılır, .
Format48bppRgb1060876Biçimin piksel başına 48 bit olduğunu belirtir; Kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin her biri için 16 bit kullanılır.
Format64bppArgb3424269Biçimin piksel başına 64 bit olduğunu belirtir; alfa, kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin her biri için 16 bit kullanılır.
Format64bppPArgb1851406Biçimin piksel başına 64 bit olduğunu belirtir; Alfa, kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin her biri için 16 bit kullanılır. Kırmızı, yeşil ve mavi bileşenler, alfa bileşenine göre önceden çarpılır .
Max15Bu numaralandırma için maksimum değer.

Ayrıca bakınız