PixelFormat

PixelFormat enumeration

Görüntüdeki her piksel için renk verilerinin biçimini belirtir.

public enum PixelFormat

değerler

İsim Değer Tanım
Indexed 65536 Piksel verileri, renk dizinli değerleri içerir; bu, değerlerin, tek tek renk değerlerinin aksine, sistem renk tablosundaki renklerin bir indeksi olduğu anlamına gelir.
Gdi 131072 Piksel verileri GDI renklerini içerir.
Alpha 262144 Piksel verileri, önceden çarpılmamış alfa değerleri içeriyor.
PAlpha 524288 Piksel biçimi, önceden çarpılmış alfa değerleri içerir.
Extended 1048576 Ayrılmış değer.
Canonical 2097152 Piksel başına 32 bitlik varsayılan piksel biçimi. Biçim, 24 bit renk derinliğini ve 8 bit alfa kanalını belirtir.
Undefined 0 Piksel biçimi tanımsız.
DontCare 0 Piksel biçimi belirtilmemiş.
Format1bppIndexed 196865 Piksel biçiminin piksel başına 1 bit olduğunu ve dizine alınmış renk kullandığını belirtir. Bu nedenle renk tablosunda iki renk vardır.
Format4bppIndexed 197634 Biçimin, dizine alınmış piksel başına 4 bit olduğunu belirtir.
Format8bppIndexed 198659 Biçimin, dizine alınmış piksel başına 8 bit olduğunu belirtir. Bu nedenle renk tablosunda 256 renk vardır.
Format16bppGrayScale 1052676 Piksel biçimi piksel başına 16 bittir. Renk bilgisi 65536 gri tonunu belirtir.
Format16bppRgb555 135173 Biçimin piksel başına 16 bit olduğunu belirtir; Kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin her biri için 5 bit kullanılır. Kalan bit kullanılmaz.
Format16bppRgb565 135174 Biçimin piksel başına 16 bit olduğunu belirtir; Kırmızı bileşen için 5 bit, yeşil bileşen için 6 bit ve mavi bileşen için 5 bit kullanılır.
Format16bppArgb1555 397319 Piksel biçimi, piksel başına 16 bittir. Renk bilgisi, 5 biti kırmızı, 5 biti yeşil, 5 biti mavi ve 1 biti alfa olmak üzere, 32.768 renk tonunu belirtir.
Format24bppRgb 137224 Biçimin piksel başına 24 bit olduğunu belirtir; Kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin her biri için 8 bit kullanılır.
Format32bppRgb 139273 Biçimin piksel başına 32 bit olduğunu belirtir; Kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin her biri için 8 bit kullanılır. Kalan 8 bit kullanılmaz.
Format32bppArgb 2498570 Biçimin piksel başına 32 bit olduğunu belirtir; alfa, kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin her biri için 8 bit kullanılır.
Format32bppPArgb 925707 Biçimin piksel başına 32 bit olduğunu belirtir; Alfa, kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin her biri için 8 bit kullanılır. Kırmızı, yeşil ve mavi bileşenler, alfa bileşenine göre önceden çarpılır, .
Format48bppRgb 1060876 Biçimin piksel başına 48 bit olduğunu belirtir; Kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin her biri için 16 bit kullanılır.
Format64bppArgb 3424269 Biçimin piksel başına 64 bit olduğunu belirtir; alfa, kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin her biri için 16 bit kullanılır.
Format64bppPArgb 1851406 Biçimin piksel başına 64 bit olduğunu belirtir; Alfa, kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin her biri için 16 bit kullanılır. Kırmızı, yeşil ve mavi bileşenler, alfa bileşenine göre önceden çarpılır .
Max 15 Bu numaralandırma için maksimum değer.

Ayrıca bakınız