PlayRecordCallback

PlayRecordCallback delegate

Bu temsilci kullanılmıyor. Bir meta dosyasının kayıtlarını numaralandırma örneği için, bkz.EnumerateMetafile .

public delegate void PlayRecordCallback(EmfPlusRecordType recordType, int flags, int dataSize, 
    IntPtr recordData);
ParametreTipTanım
recordTypeEmfPlusRecordTypeArgüman kullanılmaz.
flagsInt32Argüman kullanılmaz.
dataSizeInt32Argüman kullanılmaz.
recordDataIntPtrArgüman kullanılmaz.

Ayrıca bakınız