PlayRecordCallback

PlayRecordCallback delegate

Bu temsilci kullanılmıyor. Bir meta dosyasının kayıtlarını numaralandırma örneği için, bkz.EnumerateMetafile .

public delegate void PlayRecordCallback(EmfPlusRecordType recordType, int flags, int dataSize, 
    IntPtr recordData);
Parametre Tip Tanım
recordType EmfPlusRecordType Argüman kullanılmaz.
flags Int32 Argüman kullanılmaz.
dataSize Int32 Argüman kullanılmaz.
recordData IntPtr Argüman kullanılmaz.

Ayrıca bakınız