PropertyItem

PropertyItem class

Bir görüntü dosyasına dahil edilecek bir meta veri özelliğini kapsüller. Devralınamaz.

public sealed class PropertyItem

Özellikleri

İsim Tanım
Id { get; set; } Özelliğin kimliğini alır veya ayarlar.
Len { get; set; } uzunluğunu (bayt olarak) alır veya ayarlar.Value Emlak.
Type { get; set; } İçinde bulunan veri türünü tanımlayan bir tamsayı alır veya ayarlar.Value özellik.
Value { get; set; } Özellik öğesinin değerini alır veya ayarlar.

Ayrıca bakınız