WmfPlaceableFileHeader

WmfPlaceableFileHeader class

Yerleştirilebilir bir meta dosyası tanımlar. Devralınamaz.

public sealed class WmfPlaceableFileHeader

yapıcılar

İsimTanım
WmfPlaceableFileHeader()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
BboxBottom { get; set; }Çıktı aygıtındaki meta dosya görüntüsünün sınırlayıcı dikdörtgeninin sağ alt köşesinin y koordinatını alır veya ayarlar.
BboxLeft { get; set; }Çıktı aygıtındaki meta dosya görüntüsünün sınırlayıcı dikdörtgeninin sol üst köşesinin x koordinatını alır veya ayarlar.
BboxRight { get; set; }Çıktı aygıtındaki meta dosya görüntüsünün sınırlayıcı dikdörtgeninin sağ alt köşesinin x koordinatını alır veya ayarlar.
BboxTop { get; set; }Çıktı aygıtındaki meta dosya görüntüsünün sınırlayıcı dikdörtgeninin sol üst köşesinin y koordinatını alır veya ayarlar.
Checksum { get; set; }Başlıktaki önceki on WORD s için sağlama toplamı değerini alır veya ayarlar.
Hmf { get; set; }Bellekteki meta dosyasının tanıtıcısını alır veya ayarlar.
Inch { get; set; }İnç başına twip sayısını alır veya ayarlar.
Key { get; set; }Yerleştirilebilir bir meta dosyası üstbilgisinin varlığını gösteren bir değer alır veya ayarlar.
Reserved { get; set; }Ayrıldı. kullanmayın.

Ayrıca bakınız