BboxBottom

WmfPlaceableFileHeader.BboxBottom property

Çıktı aygıtındaki meta dosya görüntüsünün sınırlayıcı dikdörtgeninin sağ alt köşesinin y koordinatını alır veya ayarlar.

public short BboxBottom { get; set; }

Geri dönüş değeri

Çıktı device üzerindeki meta dosya görüntüsünün sınırlayıcı dikdörtgeninin sağ alt köşesinin y koordinatı.

Ayrıca bakınız