BboxLeft

WmfPlaceableFileHeader.BboxLeft property

Çıktı aygıtındaki meta dosya görüntüsünün sınırlayıcı dikdörtgeninin sol üst köşesinin x koordinatını alır veya ayarlar.

public short BboxLeft { get; set; }

Geri dönüş değeri

Çıktı aygıtındaki meta dosya görüntüsünün sınırlayıcı dikdörtgeninin sol üst köşesinin x koordinatı.

Ayrıca bakınız