BboxRight

WmfPlaceableFileHeader.BboxRight property

Çıktı aygıtındaki meta dosya görüntüsünün sınırlayıcı dikdörtgeninin sağ alt köşesinin x koordinatını alır veya ayarlar.

public short BboxRight { get; set; }

Geri dönüş değeri

Çıktı aygıtındaki meta dosya görüntüsünün sınırlayıcı dikdörtgeninin sağ alt köşesinin x koordinatı.

Ayrıca bakınız