BboxTop

WmfPlaceableFileHeader.BboxTop property

Çıktı aygıtındaki meta dosya görüntüsünün sınırlayıcı dikdörtgeninin sol üst köşesinin y koordinatını alır veya ayarlar.

public short BboxTop { get; set; }

Geri dönüş değeri

Çıktı aygıtındaki meta dosya görüntüsünün sınırlayıcı dikdörtgeninin sol üst köşesinin y koordinatı.

Ayrıca bakınız