Checksum

WmfPlaceableFileHeader.Checksum property

Başlıktaki önceki on WORD s için sağlama toplamı değerini alır veya ayarlar.

public short Checksum { get; set; }

Geri dönüş değeri

Başlıktaki önceki on WORD s için sağlama toplamı değeri.

Ayrıca bakınız