Hmf

WmfPlaceableFileHeader.Hmf property

Bellekteki meta dosyasının tanıtıcısını alır veya ayarlar.

public short Hmf { get; set; }

Geri dönüş değeri

Bellekteki meta dosyasının tanıtıcısı.

Ayrıca bakınız