Inch

WmfPlaceableFileHeader.Inch property

İnç başına twip sayısını alır veya ayarlar.

public short Inch { get; set; }

Geri dönüş değeri

İnç başına twip sayısı.

Ayrıca bakınız