Key

WmfPlaceableFileHeader.Key property

Yerleştirilebilir bir meta dosyası üstbilgisinin varlığını gösteren bir değer alır veya ayarlar.

public int Key { get; set; }

Geri dönüş değeri

Yerleştirilebilir bir meta dosya üstbilgisinin varlığını gösteren bir değer.

Ayrıca bakınız