System.Drawing.Printing

Printing ad alanı, Windows Forms uygulamaları için yazdırmayla ilgili hizmetler sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
NamespaceDocPrinting ad alanı, Windows Forms uygulamaları için yazdırmayla ilgili hizmetler sağlar.
PageSettingsTek bir yazdırılmış sayfaya uygulanan ayarları belirtir.
PrintDocumentWindows Forms uygulamasından yazdırırken yazıcıya çıktı gönderen yeniden kullanılabilir bir nesne tanımlar.
PrinterResolutionBir yazıcı tarafından desteklenen çözünürlüğü temsil eder.
PrinterSettingsBir Windows Forms application ‘den yazdırırken, belgeyi yazdıran yazıcı da dahil olmak üzere bir belgenin nasıl yazdırıldığına ilişkin bilgileri belirtir.
PrintEventArgsiçin veri sağlarBeginPrint veEndPrint Etkinlikler.
PrintPageEventArgsiçin veri sağlarPrintPage olay.
StandardPrintControllerBir yazıcıya bilgi gönderen bir yazdırma denetleyicisini belirtir.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
PrintRangeBelgenin yazdırılacak bölümünü belirtir.