System.Drawing.Printing

Printing ad alanı, Windows Forms uygulamaları için yazdırmayla ilgili hizmetler sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
NamespaceDoc Printing ad alanı, Windows Forms uygulamaları için yazdırmayla ilgili hizmetler sağlar.
PageSettings Tek bir yazdırılmış sayfaya uygulanan ayarları belirtir.
PrintDocument Windows Forms uygulamasından yazdırırken yazıcıya çıktı gönderen yeniden kullanılabilir bir nesne tanımlar.
PrinterResolution Bir yazıcı tarafından desteklenen çözünürlüğü temsil eder.
PrinterSettings Bir Windows Forms application ‘den yazdırırken, belgeyi yazdıran yazıcı da dahil olmak üzere bir belgenin nasıl yazdırıldığına ilişkin bilgileri belirtir.
PrintEventArgs için veri sağlarBeginPrint veEndPrint Etkinlikler.
PrintPageEventArgs için veri sağlarPrintPage olay.
StandardPrintController Bir yazıcıya bilgi gönderen bir yazdırma denetleyicisini belirtir.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
PrintRange Belgenin yazdırılacak bölümünü belirtir.