PrinterSettings

PrinterSettings class

Bir Windows Forms application ‘den yazdırırken, belgeyi yazdıran yazıcı da dahil olmak üzere bir belgenin nasıl yazdırıldığına ilişkin bilgileri belirtir.

public class PrinterSettings

yapıcılar

İsimTanım
PrinterSettings()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
PrinterName { get; set; }Kullanılacak yazıcının adını alır veya ayarlar.
static FromPage { get; }Yazdırılacak ilk sayfanın sayfa numarasını alır.
static PrintRange { get; }Kullanıcının yazdırılmak üzere belirttiği sayfa numaralarını alır.
static ToPage { get; }Yazdırılacak son sayfanın numarasını alır.

Ayrıca bakınız