PrintPageEventArgs

PrintPageEventArgs class

için veri sağlarPrintPage olay.

public class PrintPageEventArgs

yapıcılar

İsim Tanım
PrintPageEventArgs() Default_Constructor

Özellikleri

İsim Tanım
Graphics { get; } Graphics sayfayı boyamak için kullanılır.
HasMorePages { get; set; } Ek bir sayfanın yazdırılıp yazdırılmayacağını belirten bir değer alır veya ayarlar.
PageSettings { get; } Geçerli sayfanın sayfa ayarlarını alır.

Ayrıca bakınız