PrintPageEventArgs

PrintPageEventArgs class

için veri sağlarPrintPage olay.

public class PrintPageEventArgs

yapıcılar

İsimTanım
PrintPageEventArgs()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
Graphics { get; }Graphics sayfayı boyamak için kullanılır.
HasMorePages { get; set; }Ek bir sayfanın yazdırılıp yazdırılmayacağını belirten bir değer alır veya ayarlar.
PageSettings { get; }Geçerli sayfanın sayfa ayarlarını alır.

Ayrıca bakınız