Graphics

PrintPageEventArgs.Graphics property

Graphics sayfayı boyamak için kullanılır.

public Graphics Graphics { get; }

Geri dönüş değeri

Graphics sayfayı boyamak için kullanılır.

Ayrıca bakınız