HasMorePages

PrintPageEventArgs.HasMorePages property

Ek bir sayfanın yazdırılıp yazdırılmayacağını belirten bir değer alır veya ayarlar.

public bool HasMorePages { get; set; }

Geri dönüş değeri

doğruek bir sayfa yazdırılması gerekiyorsa; aksi halde yanlış. Varsayılanyanlış .

Ayrıca bakınız