PageSettings

PrintPageEventArgs.PageSettings property

Geçerli sayfanın sayfa ayarlarını alır.

public PageSettings PageSettings { get; }

Geri dönüş değeri

Geçerli sayfanın sayfa ayarları.

Ayrıca bakınız