System.Drawing.Text

Text ad alanı, gelişmiş GDI+ tipografi işlevselliği sağlar.

sınıflar

SınıfTanım
FontCollectionYüklü ve özel yazı tipi koleksiyonları için bir temel sınıf sağlar.
InstalledFontCollectionSistemde yüklü olan yazı tiplerini temsil eder. Bu sınıf devralınamaz.
NamespaceDocText ad alanı, gelişmiş GDI+ tipografi işlevselliği sağlar.
PrivateFontCollectionİstemci uygulaması tarafından sağlanan yazı tipi dosyalarından oluşturulmuş bir yazı tipi aileleri koleksiyonu sağlar.

numaralandırma

numaralandırmaTanım
GenericFontFamiliesBir jenerik belirtirFontFamily nesne.
HotkeyPrefixMetinle ilgili kısayol tuşu önekleri için görüntüleme türünü belirtir.
TextRenderingHintMetin oluşturma kalitesini belirtir.