System.Drawing.Text

Text ad alanı, gelişmiş GDI+ tipografi işlevselliği sağlar.

sınıflar

Sınıf Tanım
FontCollection Yüklü ve özel yazı tipi koleksiyonları için bir temel sınıf sağlar.
InstalledFontCollection Sistemde yüklü olan yazı tiplerini temsil eder. Bu sınıf devralınamaz.
NamespaceDoc Text ad alanı, gelişmiş GDI+ tipografi işlevselliği sağlar.
PrivateFontCollection İstemci uygulaması tarafından sağlanan yazı tipi dosyalarından oluşturulmuş bir yazı tipi aileleri koleksiyonu sağlar.

numaralandırma

numaralandırma Tanım
GenericFontFamilies Bir jenerik belirtirFontFamily nesne.
HotkeyPrefix Metinle ilgili kısayol tuşu önekleri için görüntüleme türünü belirtir.
TextRenderingHint Metin oluşturma kalitesini belirtir.