Clone

Brush.Clone method

Türetilmiş bir sınıfta geçersiz kılındığında, bunun tam bir kopyasını oluştururBrush .

public abstract object Clone()

Geri dönüş değeri

YeniBrush bu yöntemin oluşturduğunu.

Ayrıca bakınız