Graphics.DrawImageAbort

Graphics.DrawImageAbort delegate

ne zaman yapılacağına karar vermek için bir geri arama yöntemi sağlar.DrawImage yöntem, yürütmeyi zamanından önce iptal etmeli ve bir görüntü çizmeyi bırakmalıdır.

public delegate bool DrawImageAbort(IntPtr callbackdata);
ParametreTipTanım
callbackdataIntPtrGeri arama yöntemi için verileri belirten dahili işaretçi. Bu parametre herkes tarafından iletilmezDrawImage aşırı yükler. Değeri kontrol ederek yokluğunu test edebilirsiniz.Zero .

Geri dönüş değeri

Bu yöntem, doğru olduğuna karar verirse true değerini döndürür.DrawImage yöntem yürütmeyi zamanından önce durdurmalıdır. Aksi takdirde, yanlış olduğunu belirtmek için false döndürür.DrawImage yöntem yürütmeye devam etmelidir.

Ayrıca bakınız