Image.GetThumbnailImageAbort

Image.GetThumbnailImageAbort delegate

Ne zaman olacağını belirlemek için bir geri arama yöntemi sağlar.GetThumbnailImage yöntem yürütmeyi zamanından önce iptal etmelidir.

public delegate bool GetThumbnailImageAbort();

Geri dönüş değeri

Bu yöntem,GetThumbnailImage yöntem yürütmeyi zamanından önce durdurmalıdır; aksi takdirde false. döndürür

Ayrıca bakınız