StringDigitSubstitute

StringDigitSubstitute enumeration

StringDigitSubstitute numaralandırma, bir dizede digits öğesinin kullanıcının yerel ayarına veya diline göre nasıl değiştirileceğini belirtir.

public enum StringDigitSubstitute

değerler

İsimDeğerTanım
User0Kullanıcı tanımlı bir ikame şeması belirtir.
None1Değiştirmeleri devre dışı bırakmayı belirtir.
National2Kullanıcının yerel ayarının resmi ulusal diline karşılık gelen ikame basamaklarını belirtir.
Traditional3Kullanıcının yerel komut dosyasına veya diline karşılık gelen ikame basamaklarını belirtir, , kullanıcının yerel ayarının resmi ulusal dilinden farklı olabilir.

Ayrıca bakınız