SystemIcons

SystemIcons class

SystemIcons sınıfının her özelliği birIcon Windows sistem genelindeki simgeler için nesne. Bu sınıf devralınamaz.

public sealed class SystemIcons

yapıcılar

İsimTanım
SystemIcons()Default_Constructor

Özellikleri

İsimTanım
static Application { get; }BirIcon varsayılan uygulama simgesini içeren nesne (WIN32: IDI_APPLICATION).
static Asterisk { get; }BirIcon sistem yıldız simgesini içeren nesne (WIN32: IDI_ASTERISK).
static Error { get; }BirIcon sistem hatası simgesini içeren nesne (WIN32: IDI_ERROR).
static Exclamation { get; }BirIcon sistem ünlem simgesini içeren nesne (WIN32: IDI_EXCLAMATION).
static Hand { get; }BirIcon sistem el simgesini içeren nesne (WIN32: IDI_HAND).
static Information { get; }BirIcon sistem bilgisi simgesini içeren nesne (WIN32: IDI_INFORMATION).
static Question { get; }BirIcon sistem sorusu simgesini içeren nesne (WIN32: IDI_QUESTION).
static Shield { get; }Kalkan simgesini içeren bir Icon nesnesi alır.
static Warning { get; }BirIcon sistem uyarı simgesini içeren nesne (WIN32: IDI_WARNING).
static WinLogo { get; }BirIcon Windows logosu simgesini içeren nesne (WIN32: IDI_WINLOGO).

Ayrıca bakınız