SmtpDeliveryMethod

SmtpDeliveryMethod enumeration

smtp投递方式

public enum SmtpDeliveryMethod

价值观

姓名 价值 描述
Network 0 通过网络传输消息
SpecifiedPickupDirectory 1 通过指定目录传输消息
PickupDirectoryFromIis 2 通过指定的 IIS 目录传输消息

也可以看看