MailResponse.MailResponse

MailResponse constructor

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουMailResponse τάξη.

public MailResponse()

Δείτε επίσης