Enum CouponFrequencyEnum

CouponFrequencyEnum enumeration

Αριθμός συχνότητας κουπονιού.

public enum CouponFrequencyEnum

Αξίες

ΟνομααξίαΠεριγραφή
MONTHLY0Μηνιαίο
QUARTERLY1Τριμηνιαία
SEMIANNUAL2Εξαμηνιαία
ANNUAL3Ετήσιο
OTHER4Άλλο

Δείτε επίσης