Class BorrowerAddress

BorrowerAddress class

Κατηγορία διεύθυνσης δανειολήπτη.

public class BorrowerAddress

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
BorrowerAddress()Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουBorrowerAddress τάξη.

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Address1 { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει τη διεύθυνση δανειολήπτη, γραμμή 1.
Address2 { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει τη διεύθυνση δανειολήπτη, γραμμή 2.
Address3 { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει τη διεύθυνση δανειολήπτη, γραμμή 3.
BorrowerName { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει το όνομα του δανειολήπτη.
City { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει την πόλη της διεύθυνσης δανειολήπτη.
PostalCode { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει τη διεύθυνση του δανειολήπτη ταχυδρομικός κώδικας.
State { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει την κατάσταση διεύθυνσης δανειολήπτη.

Δείτε επίσης