BorrowerAddress.City

BorrowerAddress.City property

Λαμβάνει ή ορίζει την πόλη της διεύθυνσης δανειολήπτη.

public string City { get; set; }

Δείτε επίσης