LenderAddress.Address1

LenderAddress.Address1 property

Λαμβάνει ή ορίζει τη διεύθυνση δανειστή, γραμμή 1.

public string Address1 { get; set; }

Δείτε επίσης