LenderAddress.Address2

LenderAddress.Address2 property

Λαμβάνει ή ορίζει τη διεύθυνση δανειστή, γραμμή 2.

public string Address2 { get; set; }

Δείτε επίσης