LenderAddress.LenderAddress

LenderAddress constructor

Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουLenderAddress τάξη.

public LenderAddress()

Δείτε επίσης