Class StudentAddress

StudentAddress class

Τάξη διεύθυνσης μαθητή.

public class StudentAddress

Κατασκευαστές

ΟνομαΠεριγραφή
StudentAddress()Αρχικοποιεί μια νέα παρουσία τουStudentAddress τάξη.

Ιδιότητες

ΟνομαΠεριγραφή
Address1 { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει τη διεύθυνση μαθητή, γραμμή 1.
Address2 { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει τη διεύθυνση μαθητή, γραμμή 2.
Address3 { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει τη διεύθυνση μαθητή, γραμμή 3.
City { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει την πόλη διεύθυνσης μαθητή.
CountryString { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει τη χώρα διεύθυνσης μαθητή.
PostalCode { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει την ταχυδρομική διεύθυνση του μαθητή.
State { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει την κατάσταση διεύθυνσης μαθητή.
StudentName { get; set; }Λαμβάνει ή ορίζει το όνομα του μαθητή.

Δείτε επίσης