StudentAddress.Address3

StudentAddress.Address3 property

Λαμβάνει ή ορίζει τη διεύθυνση μαθητή, γραμμή 3.

public string Address3 { get; set; }

Δείτε επίσης