Element.GetAttribute

Element.GetAttribute method

Λαμβάνει μια τιμή χαρακτηριστικού με το όνομα.

public string GetAttribute(string name)
ΠαράμετροςΤύποςΠεριγραφή
nameStringΤο όνομα του χαρακτηριστικού.

Επιστρεφόμενη Αξία

Η τιμή του χαρακτηριστικού.

Δείτε επίσης